KOMMANDE PÅ VILLAVÄGEN

Under 2019 pågår upprustning av områdets gårdar. Se mer info under GÅRDARNA.
Planering för ej gjorda eller färdigställda gårdar ligger i långtidsplanen.