PARKERINGSREGLER

Årsstämman 2017 beslutade att införa parkeringstillstånd på Villavägen fr.o.m. dagen för årsmötet som ägde rum i mars månad 2018.
Vägskyltarna i området påvisar var parkering är tillåten och att parkering endast är tillåten i 72 timmar. Behövs parkering under en längre tid, exempelvis vid semester, ska detta meddelas styrelsen. Avställda fordon har ej rätt att stå på våra markerade P-platser eller på vårat område. Kontrollavgift kommer att utfärdas ifall detta ej följs.

Det kommer nu skickas ut nya tillstånd i brevlådan till varje hushåll. Dessa börjar gälla from 1/11-2021. Dessa ska användas istället för de gamla. Det delas ut 5st per hushåll. Har du behov av fler parkeringstillstånd, vänligen kontakta styrelsen.

Tillstånden ska ligga synliga i framrutan på fordonen när man står på våra markerade P-platser.

Efter beslut på årsstämman 2021 så kommer Parkeringsbolaget kontrollera att det nya P-tillståndet används annars får man kontrollavgift.

Även så kommer parkeringsbolaget kontrollera avställda fordon.

Det parkeringsbolag som hjälper oss att hålla ordning på området heter Pservice ( www.pservice.se )  0771-77 11 00 som man når dygnet runt.
Parkeringsbolaget ska kontrollera fordon som ej står parkerade på våra markerade P-platser.

Och om du håller på och lastar in och ur så ska du inte få kontrollavgift. Dom ska vänta i 10 minuter om ingen aktivitet pågår vid fordonet innan dom utfärdar kontrollavgift.

Om man tillfälligt behöver parkera vid tex sin grind eller ej i P-ruta om man tex tar hem en hantverkare så kan man man maila till info@villavagen.se  och meddela vilket regnummer fordonet har och hur länge det beräknas pågå. Så kan man få ett tillfälligt Special Digitalt P-tillstånd för detta.

Styrelsen vill även passa på att påminna om att hela Villavägens område är ett gångfartsområde, vilket innebär du inte får år köra fordonet med högre hastighet än gångfart, ca 7 km/h. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Samt att du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Vid frågor angående parkeringsreglerna, vänligen maila till info@villavagen.se

Info om Digitala parkeringstillstånd se nedan.
 
Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro, Jonathon, Anna och Susanne

Info om Digitala parkeringstillstånd se nedan.

För att kunna aktivera digitalt parkeringstillstånd så behöver ni installera appen "Parkster". 
Sedan behöver man maila till Info@villavagen.se och uppge mailadress som man registrerade med appen,
 även boendeadress.
Om man använder detta så behöver ni inte ha de fysiska tillstånden i fordonen. Då man lägger in dessa i appen.
Era vanliga tillstånd kan användas som vanligt vid behov.

Har ni funderingar så maila till Info@villavagen.se