Grannsamverkan

Lite ny design på Hemsidan bara att klicka på de gröna knapparna för att ladda ner.


GRANNSAMVERKAN

Hur lätt tror Du att det är att stjäla just DINA saker?
Vad skulle det innebära för Dig om Du blir av med en eller flera av DINA saker? 


Tänk som en tjuv när Du ska fundera på brottsförebyggande åtgärder!


Samverkan mot brott

En sajt för dig som vill förebygga brott, framförallt när det gäller bostad, bil och båt!
https://samverkanmotbrott.se/


Grannstöd, en del av Samverkan mot brott

Grannstöd kan ses som en utveckling av och ett komplement till Grannsamverkan. Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare under ledning av den lokala polisen patrullerar av boendeområden huvudsakligen under vardagar och dagtid inom en större region. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.
Vid iakttagelser/upplysningar gällande inbrott, ring 114 14.
OBS!! Vid pågående inbrott ring alltid 112!


Stöldskyddsföreningen

Du känner säkert igen vårt öga. Många har det på sin ytterdörr eller vår nyckelbricka på nyckelknippan. Kanske polisen var i skolan och märkte cykeln. Ögat står som en garant och är en stark symbol för säkerhet. Men vad du kanske inte vet är att SSF är med och påverkar säkerhetsnivån i Sverige. Genom de regelverk vi tar fram och vår provningsverksamhet ser vi till att säkerhetsprodukter håller en hög nivå för att du ska känna dig trygg. Vi samarbetar med polisen, försäkringsbolag, säkerhetsbranschen och vi sitter med i Europeiska kommittéer – allt för att bidra till ett tryggare samhälle


Polisen

Ring 112 vid akuta ärenden
Ring 114 14 vid övriga ärenden
Enklare anmälningar kan numera göras på internet,  www.polisen.se

Polisen i Haninge - Facebook

TIPSTELEFON

Tipsa om brott dygnet runt. Närpolisen i Haninge, 08-401 71 67 

Misstänkt rattfylleri

Du kan ringa 114 14, och knappa dig fram för att kunna lämna tips. Eller så kan du maila på adress: polismyndigheten.stockholm@polisen.se

När du mailar ska du ange vilken adress föraren utgår från, och vilken bil/bilnummer, samt vilka dagar och klockslag. Namnge ditt ärende med INVIT. Du kan vara anonym.


FÅR JAG ELDA?

Ja, veckorna 15 och 16, med föregående veckoslut. Uppgift om eldningsförbud, 08-721 23 26.

Du får elda ris, kvistar, grenar och torrt trädgårdsavfall, som inte går att kompostera. Du får INTE elda löv, gräs och annat avfall som orsakar mängder av rök. Uppgift om eldningsförbud:
08-721 23 26


NIX-REGISTER, 020-27 70 00

Varning för ficktjuvar! Tänk på att hålla reda på plånbok och handväska när du går och handlar, lämna inte handväskan i kundkorgen/vagnen. 

Töm bilen själv, för att undvika inbrott i bilen. 

Håll reda på koden till bankomatkortet, dölj koden vid betalning och uttag. 

Fotografera eller filma värdesaker, smycken m.m för att underlätta identifiering vid ev brott. 

Förvara värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt. Bankfack är att rekommendera.


LÄNKAR

Viktiga telefonnummer

112: det numret ringer man i nödsituationer, då det handlar om att rädda liv.
113 13: det numret ringer man för att få information om större händelser, ex
stor brand eller stor trafikolycka och hur man själv skall agera.

114 14: det är polisens rikstäckande telefonnummer, där man gör anmälan
och kan lämna tips, eller söka någon inom polisen.

Närpolisen Haninge
Birgitta Svensson

-
SENASTE NYHETER
-