GÅRD 3

2019-09-24

Ny lekställning har monterats.
Gräsytan har grävs upp och ny jord har lagts och gräsmatta såtts.
Under höstens städdag kommer vi med gemensamma krafter byta ut träsargen runt sandlådan samt fräscha upp lekstugan.

Nya bänkar kommer till samtliga gårdar.

GÅRD 5

2019-09-24

Gamla icke godkända lekställningar har plockats bort.
Markgruset har grävts upp och ny jord har lagts och gräsmatta såtts.
Ny sandlåda har byggts.
Under höstens städdag kommer vi tillsammans rusta upp lekstugan.
Planering med upprustning av eventuella lekställningar fortsätter.

GÅRD 6

2019-09-24

Markgrus har grävts bort och ny jord har lagts och gräsmatta såtts.