Närmiljöombud på
Trivselområde 6,
Villavägen 292-360
Holgersson Villavägen 314