James, Mats och Tuva jobbar med att lägga ut fina stenar upp till lekstugan.

Lördag, söndag 24-25 augusti.

Arbetshelg.
Lördag markarbeten. Kl. 10.00 - start
Söndag - rulla ut gräsmatta. kl. 10.00 start

Trivselområde 1 - under förändring

Lekplatsen/trivselområdet håller på att rustas upp. Några av sakerna som ska göras och har gjorts:

  • Rutschkanan har flyttas.
  • Gångväg ska märkas ut med plank - det ska läggas nytt grus. Detta har gjorts.
  • Gräsmatta ska anläggas - ( där rutschkanan stod förut). Nu är jorden på plats - dvs. stor hög på p-platser. 9 aug 2013. Under helgen och kommande vecka kan man gärna hjälpa till att kärra jord - och kratta ut jord. Gunnar, Mats, James och Micke - kan kontaktas om någon har frågor.
  • Soffor ska förses med nya sitsar. Detta har gjorts.
  • Ny liten sandlåda med lock ska införskaffas.

Städdagen 26 oktober 2014.

Fint väder och rekordstor uppslutning.

På "vår gård" rensades gräs i grusgångar. Buskar ansades, löv sopandes upp. Vi las nya stenar ipp till lekstugan ( vi fortsätter med några stenar till) Ett stort tulpanlökar inköptes och ska ner i jorden så att vi får se denna tulpanprakt till våren. Till våren tar vi nya tag och fortsätter med finputsningen av vår lekplats.
Allt detta görs med frivilliga krafter, vi jobbar lite då och då - på kvällar, helger - när vi har tid helt enkelt. vi räknar med att vara klara under sommaren.
 
Här är en "vidsynt" bild över hur arbetet fortskrider.

Närmiljöombud på Trivselområde 1, Villavägen 8-58 Fors Villavägen 22

Hej Granne!
Vi har börjat röja upp och göra vårt gemensamma trivselområde lite trevligare. Planerna är att:
Där vi förut hade rutschtkana (som vi flyttat) ska vi anlägga en gräsmatta. Jord från Haninge Åkeri – - färdiggräsmatta har en granne ordnat fram till hyffsat pris.
Grusgången ska markeras tydligt med tryckimpregnerat virke på bägge sidor om den 140 cm breda gången.
Soffor ska göras iordning – en klar – en grill ska, om vi har budget, sedan iordningställas.
Gräsytor och annat skall göra tydligare – så det blir lättare att hålla efter.

Och allt detta ska vi göra själva. Vi har en budget som vi har fått beviljat av styrelsen – men det är till virke, jord, gräsmattor, skruv, m..m – sedan ska vi med gemensanna krafter under sommarmånaderna färdigställa allt detta.
Alla behöver hjälpas åt och bidraga med de saker man kan göra.
  • Kärra jord till gräsmattan - när den kommer
  • Lägga virke vid grusgången.
  • Kratta ut jord till gräsmattan- när den kommer.
  • Röja upp gräs och grusade områden.
  • Vi gör allt detta i den takt vi hinner med.
Hör av dig till Gunnar Borg i Villavägen 52 eller till Mats Sjöberg – Villavägen 42.
Mats har gjort en vinkel in till grinden.
Nu har vi börjat med grusgången. Vi ska lägga en kant som gör gränsen mellan gräs och grusgång tydlig. Här har Mats Sjöberg börjat med detta arbete.
 
Gunnar har börjat med att fixa iordningen en av sofforna.
När, allt är färdigt, grusgångar, nya soffor, gräsmatta. Då ska vi försöka få till en grill vid sofforna. En gårdsgrill. Tänk vad trevligt att sitta ute tillsammans grilla en bit mat och ta ett glas vin.
Micke, Gunnar och Leffe kärrade ut jord. Gunnilla krattade ut och jämnade till.
Mycket jord blir det :) - Först ska jorden ut, sedan kommer vi att behöva hjälp med att rulla ut gräsmattan. Ett schema för vattning - är en av de saker vi måste komma överrens om.
 
Jorden leverades den 9 augusti av Haninge Åkeri.
Gräsmattan vattnas dagligen.
Nu är stora delar av gräsmattan utlagd. Vi behöver vattna flitigt så at den rotar sig ordentligt. Vi borde vara fler som tar "vattningsansvar". Det är bara att rulla ut vattenslangen och koppla på vattnet :) . De återstående gräsmattearbetet kommer att göras med gräsfrö och jord. Vi planera att köpa in några buskar och ett mindre täd.