ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöte för Villavägens samfällighet den 16 februari 2016
Protokoll_arsstämma_20_februari_2013
2011-02-21 Förslag till ekonomiska beslut
2012-03-13 Protokoll årstämma 2012
2011-02-21 Protokoll årsstämma
2011-02-21 Förslag till budget
Årsmöteshandlingar 2013
2011-02-21 Förslag till dagordning
2011-02-21 Kallelse till årsstämma