Vi på Villavägen utskick 

Nu är hösten här!

 

Hoppas att ni alla haft en härlig och avkopplande sommar med mycket trevliga aktiviteter som hör sommaren till. Nu går vi in i hösten med vackra färger och fortfarande en viss färgprakt i våra trädgårdar och planteringar i området.

 

Höstens städdag

Lördagen den 28 oktober är det dags att samlas igen för att förbereda vårt område för den kommande vintern. Vi samlas som vanligt på våra gårdar med borstar, krattor i högsta hugg. Mer information kommer ut i god tid. Nytt för i år är att vi inte ska kratta ihop och ta bort löven som ligger på samfällighetens gemensamma gräsmattor. Samfälligheten kommer att ombesörja att dessa klipps ner för att ge näring till gräsmattorna.

 

 

Vad har hänt under våren/sommaren i vår samfällighet

 

Värt att uppmärksammas är att vi har fått en ny trevlig rabatt vid kortsidan på garagen vid gård 3. Några boende i samfälligheten tyckte att de såg så tråkigt och kom med förslag att plantera ett antal buskar och även lite sommarblommor. Detta skedde helt på frivilligheten vägnar och buskar inköptes (Samfälligheten stod för kostnaderna) och planteringen iordningställdes. Det blev så fint. Ett annat trevligt frivilligt initiativ är också planteringen vid gård 6 som iordningställdes av en fastighetsägare. Här har också några enkla roliga lekanordningar iordningställts av boende. Så trevligt. Ni är alla varmt välkomna att komma med idéer och erbjuda sin hjälp. Det är bara att höra av sig till styrelsen så samordning kan ske.  

 

Vad står närmast för dörren i vår samfällighet

 

·         Reparation av garagestolparna vi gård 6 hoppas vi kunna att sätta igång med nu i höst. Det kommer mer information om exakt tidpunkt till fastighetsägare som blir berörda.

·         Målning av parkeringsrutor och farthinder sätts igång vecka 39

·         Utbyte av trasiga lyktstolpar pågår

·         Återplantering av träd är beställt

 

Till sist

På förekommen anledning uppmanar vi alla i vår samfällighet att respektera hastighetsbegränsningarna i vårat område.

Det är gångfart som gäller i hela området. Gående har företräde!!!!!!!

 

Vi ser fram mot en trevlig höst tillsammans

Styrelsen

Björn, Anna, Stefan, Barbro, Jonathon och Susanne