Trädbeskärning enligt lagkrav

Anpassning till lagkrav ang framkomlighet för räddningstjänst mm så måste vi
följa lagen och beskära våra träd, till mångas sorg. Vi får titta igenom våra träd till
våren och se om vi behöver göra ytterligare insatser. Villavägen  skall vara en vacker
plats med träd mm. Många träd är gamla och har inte beskurits som man bör göra.
Viss nyplantering är vi också måste vi också göra
Mer om detta längre fram
När all beskräning är genomförd kommer grenar, kvistar att samlas ihop och bortforslas.