Träd inom området

Träd inom området kommer att beskäras, så att de uppnår höjd ifrån marken som får vara max 3.7 meter, detta är krav ifrån räddningstjänsten, SRV samt snöröjaren
Därefter får vi se om vi behöver göra en ny trädplanteringsplan för området, men det
blir först kommande år.