Temporär omplacering av sandficka

Sandfickan är nu placerad på parkeringen längst ner på Villavägen. Detta har vi gjort  pga av att vi har uthyrning av platser för husbilar/husvagn så kan inte den gamla platsen tas i bruk för placering av sandfickan.

Tills vidare så tar den större plats på parkeringen som också kommer att förses med spärrband tv.

Vi får se detta som en temporär placering
Ordförande