Tack för förtroendet!Torsdagen den 31 mars hölls årsstämma. 98 fastigheter av 176 var representerade.

 

Vi vill informera att styrelsen från 2021 har förändrats då några gamla medlemmar lämnade sina poster och nya medlemmar valdes in. Vi tackar alla för förtroendet inför 2022.


Vårens städdag är lördagen den 7 maj

 

Nu äntligen är det dags att åter igen träffas och välkomna våren tillsamman genom att göra fint och trivsamt i vår närmiljö. Vi samlas som tidigare år i respektive lekplats för att fördela gemensamma arbetsuppgifter och fylla i närvarolistan. Samling kl 10.00 och vi håller på tills vi är färdiga dock för ett avbrott då kaffe, saft och varmkorv serveras. Ansvaret för detta har respektive närmiljöombud i vanlig ordning. Vi börjar med de gemensamma ytorna och därefter är det fritt fram att städa den egna tomten.

 

Vi hoppas att så många som möjligt att delta och hjälpas åt under dagen. Ju fler vi blir desto roligare kommer det att bli. Vi hälsar speciellt nyinflyttade i området varmt välkomna.

 

Tänk på att bara kasta trädgårdsavfall i containrarna – allt annat blir väldigt dyrt för föreningen.
Avfall från egen tomt kan kastas – men endast i mån av plats efter avslutad städdag. Containrarna kommer att stå på de vanliga platserna.

 

För dig som är nyinflyttad vill vi säga ett stort och hjärtligt VÄLKOMMEN till Villavägen. Under dagen kan ni söka upp oss i styrelsen och säg hej - vi hjälper dig gärna tillrätta med saker du undrar över.
                                                                                     

Dags för inbetalning av medlemsavgiften

Under maj kommer vi att lägga ut fakturor för medlemsavgiften i allas brevlådor, med förfallodag den 31 maj. På fakturan står det fakturanummer du ska ange – men glöm inte att skriva namn och adress om du gör din inbetalning på annat sätt.

 

Viktigt kom ihåg!

Var noga med vad du slänger i diskhon och toaletten

 

Fett och olja, råa ägg, stearin, matrester, kaffesump, målarfärg, läkemedel, tops, bindor och blöjor

Villavägens avloppsrör gamla och känsliga, det kan lätt bli stopp i rören och vattnet kan riskeras att bli förorenat.


 

Laddning av elfordon


Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att ladda elfordon i våra garage (exempel på elfordon är hybridbil, elbil, laddhybridbil, elmoped etc.). Detta på grund av att elledningarna i garagen är gamla och inte godkända för laddning av fordon, vilket bidrar till stor brandrisk. Vi vill här passa på att informera att arbetet med laddningsstolparna fortgår.