Status om grävning och återställning på området.

Nu har det grävt ner till Gård 5 och stannat tillfälligt där för att börja återställa efter sig med asfaltering osv.
Och Återställningen med asfaltering påbörjas omedelbart vid Gård 1.
Även asfaltshögarna ska tas bort idag eller senast i morgon. (Finns en hög kvar vid Gård 2).
Så förhoppningsvis blir hela området återställt till slutet av september.
Mvh Styrelsen 2022-09-06