skadegörelse

Vi har under den senaste tiden sett att en trend med ökad skadegörels både på lekplats 1 och 2 och hoppas det inte är några av våra förmågor som är inblandade. Prata gärna med era ungdomar samt håll ögon och öron öppna för ingen vill ju ha ökade kostnader pga onödig vandalsim