Rotinträngningar i avlopp

Vi har drabbats av rotinträngningar i avlopp och måste
vidta åtgärder som kommer att ske under vecka 48.
Träd kommer att fällas, för att hindra rötterna att fortsätta sin färd in i våra ledningar (inga träd tas ner som inte måste tas av denna anledning)
Därefter kommer rotbeskärning, spolning samt en förnyad filmning av avloppen att ske. Osaken är en vatteninträngning som skett vid 2 tillfällen i en fastighet.
Berörda är villavägen 8-20 samt 24-36

På styrelsen uppdrag
Birgitta Malm Pettersson