Nu har ni fått kallelse till Extrastämman i era brevlådor

Nedan följer Kallelsen och Dagordningen till extrastämma Villavägens samfällighet

Kallelse till extrastämma Villavägens samfällighet

Välkomna till extrastämma som kommer att äga rum lördagen den 25 februari 2023 på Gård 3. Observera detta är ett kort möte och det sker utomhus.
Plats: Gård 3
Stämman börjar: 12.00
Ämne: Anläggningsbeslut
Efter årsstämman 2022 framkom det att nuvarande Anläggningsbeslut är mycket föråldrat och saknar viktigt innehåll för att uppfylla de juridiska krav som finns för Anläggningsbeslut enligt Lantmäteriet. Därför behöver nuvarande Anläggningsbeslut uppdateras. För att vi ska kunna starta installation av Laddstolpar vilket beslutades för två stämmor sedan måste Anläggningsbeslutet omformuleras.
Vi ses på Gård 3
Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro, Jonathon och Susanne

Dagordning Extrastämma Villavägenssamfällighet 2023
1. Mötets öppnande.
2. Val av:            
                Mötesordförande.
                Protokollsekreterare.
                2st protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Stämmans utlysande och kallelse.
5. Beslut om uppdatering av Anläggningsbeslut.
6. Mötets avslutande.