Måsar med mera

Nu börjar ljuset så smått återvända och med detta kommer våra fåglar tillbaka…

Styrelsen har fått en förfrågan från en av våra boende i Villavägens samfällighet huruvida styrelsen skulle kunna tillgodose att olika skydd mot måsar skulle sättas upp på strategiska platser i området.

Styrelsen har kunskap om detta problem sedan länge och vill på detta sätt svara alla boende i samfälligheten om det skulle vara flerboende undrar över detta. Detta är inget nytt problem.

Det handlar om att måsar slår läger på våra tak, sätter bon, lägger ägg för att nya små måsar ska flyga vidare. Detta sker på våra tak som är en del av den fastighet som vi som boende äger. Vi fastighetsägare får ombesörja bot mot detta precis på samma sätt som när det gäller sätta upp skydd för snöras.

Styrelsen kan dock rekommendera att boende i de delar som blir mest utsatta går samman och finner på olika lösningar på detta problem. Vi vet att detta redan sker och för att dela med oss av vår kunskap så handlar det om att sätta upp olika skrämselattiraljer, här kan Anticimex ge bra och goda råd https://www.anticimex.se/masar. Inom vissa delar i vårt område rensar man taken tillsammans från byggda fågelbon och annat som kan locka till boende för måsarna. De finns även de som med hjälp av drönare scannar av aktuella delar av områden för att kontrollera status för just den specifika längan. Detta för att kunna se var som det behövs att sätta upp skydd.


Mvh Styrelsen 2023-01-23