Info från Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsmärkning med DNA med mikropunkter
SSF DNA-märkning innehåller den senaste och mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning och förebygger
inbrott och stöld med upp till 83 % ... - Information från Anders Karlsson Grannsamverkan. Länk till PDF.