Inbrottsförsök!!!Vi har tyvär haft ett inbrottsförsök den 9e feb på förmiddagen  VV 260. Troligen ha

qwert