Höns i radhusområden

I ett detaljplanelagt område får du ha höns om det är minst 4,5 meter till alla grannfastigheter. Radhustomter som är så små, 6-7 meter, är det inte lämpligt att ha höns på. Men det går alltid att söka tillstånd (kostar ca 4000 kr för handläggningstiden), men det förutsätter bland annat att det är ok för grannarna och ok ur djurskyddssynpunkt. Kontakta länsstyrelsen för att få mer information om djurskydd: tel. 08-785 40 00 eller läs:

Länk till "Djurskyddet regleras i lagen"

Länk till annan info.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

08-606 93 60