Gatubelysningen på området är delvis trasig

Detta beror på att grävfirman som gräver för fiber har grävt av en elkabel. Detta ska åtgärdas i morgon bitti.

Mvh

Styrelsen 2022-07-27