Garagetaken

V 31 kommer Stockholms Takentrepenad fortsätta sitt arbeter med resterande gårdar och startar med gård 4 man beräkanr att va klar under v 32 och förhoppningsvis slippa att påverka trädbeskärning så gott det går.

Under v32 kommer samtliga garage vara färdigställda samtidigt passar vi på att beskära samt fälla träd som riskerar att dö.

Vi kommer i och med det stänga av alla parkeringar som angränsar till våra innergårdar så Trädkronan kan göra sitt jobb.

Det kommer att bli lite rörigt och vi hoppas alla har överseende med det. Att man väljer att göra det nu beror på en bra tid då många är bortresta och färre bilar i omlopp!!

Mvh Styrelsen