fiber

Fiber!

Vi har fått in flera frågor till styrelsen gällande Telias reklamutskick om fiber i vårt område, och vill därför förtydliga: det är utskickat till oss alla som enskilda fastighetsägare.
Styrelsen har (enligt anläggningsbeslut) endast i uppdrag att förvalta föreningens gemensamma ytor och egendomar.

Om det finns intresse av öppen fiber inom området, är det kanske något att ta upp som en motion på årsstämman? Efter det vet vi hur stort intresset är, och om det finns anledning att bilda en arbetsgrupp/förening för detta.

Hälsningar styrelsen