faktura fel

et har tyvärr blivit ett litet fel på senaste fakturan. Avgifter är fortfarande 3500:- efter extra uttaxeringen för deltagande på städdagen dragits av.

Städdagen har förflutit med gott resultat och hög närvaro.

Det kommer under det närmaste veckorna närvara personal från Comhem för uppföljning av sina produkter samt översyn av sitt befintliga nät.

Mvh Styrelsen