El i garagen

Nya lappar kommer att sättas upp på de garage där elen är betald. Skulle du inte ha betalt men avser att använda el i ditt garage så kan du sätta in 850 kr på samfällighetens
bankgiro; Swedbank - bankgiro; 5766-6000. Eller gå till bankontoret och kostnadsfritt sätta in pengarna på clearingnummer 8327-9 - kontonummer - 98345369-2. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.