Det här är en nyhet

Hösten städdag blir pga tidigare års dåliga lövnedfall att förläggas till Lördagen den 11 November vilket i sin tur leder till att höstens avgift får en förskjuten inbetalning och ska vara oss tillhanda senast 30 November!!

Grannsamverkansrapporter kommer att utgå då polis samt grannsamverkan lag ner sin aktivitet i den form det var dock gäller deras bevakning som tidigare!!!

Vi har bestämt att se över tidigare offert gällande garage tak och kommer att återuppta byten i vår men då förhoppningsvis i lite högre tempo.