Det här är en nyhet

VIKTIGT angående Stadnätsbolaget!

Vi i styrelsen står INTE bakom detta förslag till fiberindragning som Stadsnätsbolaget erbjuder.
Enligt utskicket ni mottagit i brevlådan står det att företaget har haft kontakt med styrelsen vilket INTE stämmer.

Under årsstämman tillsattes en fibergrupp som i nuläget jobbar på att ta fram offerter i samråd med Hantverksområdet.

Vi rekommenderar inga av våra medlemmar att ingå avtal med Stadsnätsbolaget.

För er som skrivit på finns det en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar efter påskrivet datum!!!

Vid frågor kontakta oss via hemsidan.