Det här är en nyhet

Återigen vill vi belysa problemen med ovälkomna gäster, vissa av oss har säkert redan haft besök eller kommer att få. Vi ber därför alla att hålla ett extra öga på erat samt era grannars tomter för ökad säkerhet.

Ett annat problem är skadedjur så som råttor, måsar och andra typer av djur. Mata helst inte tex fåglar då de i sin tur drar till sig små gnagare och annan ovälkommen ohyra..