Det här är en nyhet

Läs detta innan du anlitar kringresande hantverkare

¿ Betala aldrig i förskott.

¿ Se till att den du anlitar har svensk F-skattesedel.

Mer upplysningar om detta kan man få via Skatteverket telefon: 0771-567 567.

¿ Begär referenser.

¿ Begär identitetshandlingar.

¿ Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket telefon: 0771-670 670.

¿ Upprätta juridiskt hållbara kontrakt.

¿ Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer.

Vårens städdag är lördag den 22 april

Vi önskar få se lika bra uppslutning som föregående städdag, med så många som möjligt ute på vårt område..

Mvh Styrelsen
OBS

På Villavägen råder endast gångfart (5-7 km/h)samt att parkering endast är tillåten på bestämda platser inte på våra gräsytor, gavlar eller innergårdar....