Det här är en nyhet

Äntligen är årsmötet avklarat och ett nytt år igång. Vi välkomnar Pär vår nya ordförand, Åsa och Anna till styrelsen samt Tackar Eva och Barbro för deras tjänster och hoppas allt flyter på lika bra som året innan med mindre problem och mer garagetak.

Vi önskar även våra nya Närmiljö om bud välkomna och hoppas på att föra vidare den tradition våra tidigare ombud byggt upp...


Mvh Styrelsen
OBS

På Villavägen råder endast gångfart (5-7 km/h)samt att parkering endast är tillåten på bestämda platser inte på våra gräsytor, gavlar eller innergårdar....