DEN 8/8-2022 KOMMER GRÄSKLIPPNING ATT UTFÖRAS

Glöm ej nedan.
Viktigt att tänka på vid Lekplatserna.
 Om det ligger leksaker på gräset som syns så klipps inte den ytan.
Om det ligger leksaker i gräset så finns det risk att de klipps sönder om det gömmer sig i gräset.

Mvh

Styrelsen 2022-08-05