Nyheter !!

Dags för städdag lördagen den 28:e Oktober!!!!!!Mera info kommer senare 

Mvh 

Styrelsen
Stor brandfara !!!!!!!

Tänk er för då det är väldigt torrt i skog och mark. Flera boende har meddelat att de sett glödande/brinnande pinnar på stigen i skogen bredvid vårt område.

Senaste utskicket kom igår i era brevlådor
2023-06-15

Glad sommar allihop!

 

Nu stor sommaren i full blom och vi hoppas att ni alla haft en härlig vår så här långt. Tiden springer iväg och tyvärr har det fysiska utskicket av protokollet från årsstämman blivit försenat. Sekreteraren ber om ursäkt för detta.

 

Vi hade en härlig och trevlig städdag med mycket glada positiva boende som möttes upp och gjorde fint i vårt område. Trevliga engagemang från olika boende som resulterade i en fin rabatt vid garagelängans kortsida mellan gård 2 och 3, vi har fått en ny flaggfogde i områden som kommer att sköta flaggningen på gård 3, och så har vi fått en egen ” Karlsson på taket” som har erbjudit sig att klättra på tak för att undanröja måsbon. Tack alla ni som engagerar er speciellt för områdets gemensamma ytor och rabatter.

 

Den nya gårdsgruppen har haft ett första möte med en översyn av våra olika gårdar. Vi var ett litet gäng som med kaffekorg besökte de olika gårdarna för att känna in stämning och konkret se vad som behövde åtgärdas. Gårdsgruppen kommer att hålla er alla uppdaterade på hemsidan där vi kommer att lägga ut vår information.

 

Sandlådorna på våra gårdar har blivit omhändertagna och uppgrävda så att sanden inte ska vara så packad längre. I dagarna kommer en gemensam ogräsbekämpning att utföras med hjälp av värmemaskiner. Det är främst områden kring garagens baksidor och kantdelar till gemensamma rabatter som kommer att tas om hand.

 

För er som undrar när plantering av nya träd ska göras så kan vi meddela att detta kommer att ske till hösten. Detta är en rekommendation från trädgårdsexperter för att på bästa sätt ge träden möjlighet att rota sig ordentligt och undvika att utsättas för onödig torka under sommaren.

 

En vänlig uppmaning till alla våra yngre boende med sina föräldrar att vara vaksamma på var vi leker någonstans. Det är ytterst olämpligt att våra unga leker på parkeringsplatser och i uppfarter där det kan förekomma biltrafik och risken för olyckor är stor. Detsamma gäller för olika leksaker som blir liggande utslängda på gångvägar, parkeringar eller andra allmänna ytor. Dessa kan också orsaka onödiga olyckor för cyklande eller bilar.

 

 

Nu är det snart dags för semester och då kommer våra hus att lämnas tomma för några veckor. Denna tid då vi tyvärr kan riskera oönskade besök i hus, förråd och garage. Här kommer några goda råd för att undvika inbrott:

·       Meddela grannarna under vilken tid ni planerar att vara bortresta– be grannarna att hålla ett öga på ert hus och ta in posten.

 

·       Se till att ditt hus ser bebott ut även när du är bortrest – använd t.ex. timer på lampor och radio, så att ljus och ljud kommer från ditt hus.

 

·       Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.

 

·       Koppla vidare hemtelefonen till mobiltelefonen så att den som ringer får ett svar.

 

·       Ställ undan cyklar och ställ bilen i garaget.

 

·       Du har också möjlighet att få hjälp via Grannstöd Haninge. Grannstödsbilen kan erbjuda viss tillsyn av din bostad när du är borta. Ring 072 - 922 35 15, så får du mer information.

Läs gärna mer på deras hemsida www.grannstodhaninge.se


 

Nyhetsbrev på hemsidan

 

Vi vill åter igen informera om att det går att få nyhetsbrev och annan information via mejl för er som så önskar. För att kunna göra detta behöver vi ha er mejladress så gå in på hemsidan och lämna er mejladress där så kommer vi att skicka ut all information också via mejl.

 

Fakturan på mail

 

Vill du också ha din faktura för samfällighetsavgiften via mejl så mailar du/ni till info@villavagen.se så kanske vi slipper en massa papper. Vilket är bra om man tänker på miljön.

 

 

En fortsatt trevlig sommar önskar vi i styrelsen

Björn, Stefan, Barbro, Jonathon, Anna och Susanne

 


Nu finns fakturan för medlemsavgiften i eran brevlåda eller mailkorg

Nu har fakturan för medlemsavgiften delats ut för perioden 1 januari - 30 juni 2023 i din brevlåda eller landat i din mailkorg beroende på om du önskat få den på mail. Till nästa faktura så påminner vi att det går att få sin faktura via mail bara att anmäla detta till info@villavagen.se detta kan man göra redan nu !!!!
Mvh
Styrelsen 2023-05-16

Vårens städdag är lördagen den 6 maj

Nu äntligen är det dags att åter igen träffas och välkomna våren tillsamman genom att göra fint och trivsamt i vår närmiljö. Vi samlas som tidigare år på respektive gård för att fördela gemensamma arbetsuppgifter och fylla i närvarolistan. Samling kl 10.00 och vi håller på tills vi är färdiga dock för ett avbrott då kaffe, saft och varmkorv serveras. Ansvaret för detta har respektive närmiljöombud i vanlig ordning. Vi börjar med de gemensamma ytorna och därefter är det fritt fram att städa den egna tomten.

 

Vi hoppas att så många som möjligt att delta och hjälpas åt under dagen. 

Ju fler vi blir desto roligare kommer det att bli. 

Vi hälsar speciellt nyinflyttade i området varmt välkomna.

 

Tänk på att bara kasta trädgårdsavfall i containrarna – allt annat blir väldigt dyrt för föreningen.
Avfall från egen tomt kan kastas – men endast i mån av plats efter avslutad städdag.

Containrarna kommer att stå på de vanliga platserna.

 

För dig som är nyinflyttad vill vi säga ett stort och hjärtligt VÄLKOMMEN till Villavägen. Under dagen kan ni söka upp oss i styrelsen och säg hej - vi hjälper dig gärna tillrätta med saker du undrar över.

Vi hoppas att ni alla haft en härlig Påsk och nu börjar våren äntligen sitt intågande. Äntligen försvann snön och det börjar knoppas så smått i rabatterna. Sandsopning har kommit igång och det blir gångbart på våra vägar i föreningen. Måsarna har också börjat komma igång och vi vill åter påminna om att det finns information och tips via denna länk  https://www.anticimex.se/masar vad man kan göra för att undvika måsgästerna på sitt tak.

Nu har ni fått kallelse till Extrastämman i era brevlådor


Nedan följer Kallelsen och Dagordningen till extrastämma Villavägens samfällighet

Kallelse till extrastämma Villavägens samfällighet

Välkomna till extrastämma som kommer att äga rum lördagen den 25 februari 2023 på Gård 3. Observera detta är ett kort möte och det sker utomhus.
Plats: Gård 3
Stämman börjar: 12.00
Ämne: Anläggningsbeslut
Efter årsstämman 2022 framkom det att nuvarande Anläggningsbeslut är mycket föråldrat och saknar viktigt innehåll för att uppfylla de juridiska krav som finns för Anläggningsbeslut enligt Lantmäteriet. Därför behöver nuvarande Anläggningsbeslut uppdateras. För att vi ska kunna starta installation av Laddstolpar vilket beslutades för två stämmor sedan måste Anläggningsbeslutet omformuleras.
Vi ses på Gård 3
Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro, Jonathon och Susanne

Dagordning Extrastämma Villavägenssamfällighet 2023
1. Mötets öppnande.
2. Val av:             
                Mötesordförande.
                Protokollsekreterare.
                2st protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Stämmans utlysande och kallelse.
5. Beslut om uppdatering av Anläggningsbeslut.
6. Mötets avslutande.2023-03-17
Nu har ni fått kallelse till Årsstämman i era brevlådor!


Kallelse till årsstämman!Välkomna till årsstämman som kommer att äga rum den 31 mars-2023 i församlingshemmet. Invid Västerhaninge kyrka.

Adress: Kyrkvägen 7


Stämman börjar kl 19:00.

Ett sista datum för Motioner är den 20 mars-2023 och ska mailas till info@villavägen.se eller lämnas i brevlådan på Villavägen 320 (hos ordförande).


Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro , Jonathon och SusanneDagordning Årsstämma Villavägenssamfällighet 2023-03-31


1. Mötets öppnande

2. Val av:
Mötesordförande
Sekreterare
Justerare 2 personer
3. Fastställande av röstlängd
4. Stämmans utlysande och kallelse
5. Styrelsens förvaltning och revisionsberättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.
a Utgifts- och inkomststat, arvoden
b Behandling av reviderad långtidsplan, långtidsgruppen
c Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2023
d Styrelsens förslag till budget och övriga ekonomiska beslut för 2023
8. Val av föreningens ordförande
9. Val av: övriga styrelseledamöter
10. Val av Revisorer
11. Val av Valberedning
12. Val av Närmiljökommitté
13. Behandling av förslag från styrelsen och motion
14. Övriga ärenden som väckts vid stämman
15. Mötets avslutandeMåsar med mera

Nu börjar ljuset så smått återvända och med detta kommer våra fåglar tillbaka…

Styrelsen har fått en förfrågan från en av våra boende i Villavägens samfällighet huruvida styrelsen skulle kunna tillgodose att olika skydd mot måsar skulle sättas upp på strategiska platser i området.

Styrelsen har kunskap om detta problem sedan länge och vill på detta sätt svara alla boende i samfälligheten om det skulle vara flerboende undrar över detta. Detta är inget nytt problem.

Det handlar om att måsar slår läger på våra tak, sätter bon, lägger ägg för att nya små måsar ska flyga vidare. Detta sker på våra tak som är en del av den fastighet som vi som boende äger. Vi fastighetsägare får ombesörja bot mot detta precis på samma sätt som när det gäller sätta upp skydd för snöras.

Styrelsen kan dock rekommendera att boende i de delar som blir mest utsatta går samman och finner på olika lösningar på detta problem. Vi vet att detta redan sker och för att dela med oss av vår kunskap så handlar det om att sätta upp olika skrämselattiraljer, här kan Anticimex ge bra och goda råd https://www.anticimex.se/masar. Inom vissa delar i vårt område rensar man taken tillsammans från byggda fågelbon och annat som kan locka till boende för måsarna. De finns även de som med hjälp av drönare scannar av aktuella delar av områden för att kontrollera status för just den specifika längan. Detta för att kunna se var som det behövs att sätta upp skydd.


Mvh Styrelsen 2023-01-23

Vi på Villavägen har delats ut i era brevlådor idag.

Vi på Villavägen  December 2022 


Nu lackar det mot Jul …

Innan vi önskar God Jul så gör vi en liten återblick på hösten

Höstens städdag

Vilken härlig städdag vi hade med så många hushåll som var ute och drog sina strån till stacken. Under dagen gick styrelsen runt till alla lekplatser för att fånga upp och dokumentera vad som behöver åtgärdas. Det handlade om att ta bort gamla uttjänta lekredskap, träd och rötter som ska tas bort samt komplettering av belysning. En ny lekplatsgrupp skapades med representation från varje lekplatsområde. Denna grupp kommer under våren 2023 att sätta igång sitt arbete med att förnya lekplatsernas utseende.

Tack till alla som deltog under dagen och bidrog till den trevliga stämning som genomsyrade vårt område.

Extra stämma under 2023

Extra stämma kommer att utlysas då vi behöver komplettera vårat befintliga anläggningsbeslut. Detta kommer att presenteras och fattas beslut kring på extra stämman. Detta kommer att gå av stapeln under början av året så håll ögonen öppna för att en kallelse.

 

Parkering

Viktigt att ni säkerställer att ni har rätt parkeringstillstånd. På hemsidan finns instruktioner om hur ni ska göra

Saxat från Hemsidan:

”För att kunna aktivera digitalt parkeringstillstånd så behöver ni installera appen "Parkster". Sedan behöver man maila till Info@villavagen.se och uppge mailadress som man registrerade med appen, även boendeadress och hur många tillstånd man behöver (max 5). Om man använder detta så behöver ni inte ha de fysiska tillstånden i fordonen. Då man lägger in dessa i appen.

Era vanliga tillstånd kan användas som vanligt vid behov. Har ni funderingar kring detta eller behöver fler fysiska parkeringstillstånd (en mindre kostnad tillkommer för dessa) mejlar ni Info@villavagen.se

 

Trädfällning/Beskäring

Trädfällning/Beskäring kommer att påbörjas  på området denna vecka. De fällda träden kommer att ligga kvar under någon månad så ni som behöver virke är välkomna att komma och hämta. Observera att träden inte kommer att sågas/huggas upp till vedklampar, detta får ni själva ombesörja.

 

Varma gratulationer

Styrelsen vill uppmärksamma och lyckönska Mary Nordin som i dagarna fyller 100 år.

 

Jul/Nyår

 

  • Var varsam med levande ljus och de risker som de för med sig. Advent är en bra tid att kolla brandvarnarna!

  • Vid Nyårsfirandet - Tänk på djuren! Undvik helst smällare om du kan. Om du trots allt vill använda smällare och raketer så får det enligt Haninge kommun endast ske på avsedda platser och under vissa klockslag. Läs mer på http://www.haninge.se

 

  • Ska du resa bort? Låt inte ditt hus se övergivet ut. Använd timers på belysningen, be om möjligt någon skotta snön mot ingången och be gärna din granne hålla ett extra öga på ditt hus så att inga tjuvar lockas dit. Du kan även ta kontakt med grannsamverkan.

 

 

Styrelsen önskar en god jul och gott nytt år!!!

 

      Björn, Jonathon, Barbro, Stefan och Susanne

2022-12-20 


 
Uppdatering om digitala parkeringstillstånd 

Finns nu en instruktion hur man gör med digitala parkeringstillstånd under "Parkeringsregler"

Mvh Styrelsen 20221108

Ny rabatt med Timmerstockar.

Så här fint vart det med den nya rabatten som finns vid Gård 4.(närmast boende vv 258.) Tanken är att detta ska bli en rödtråd i området genom att vi ordnar med flera timrade rabatter i området.

Mvh Styrelsen 20220906.

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan är flyttad till en egen sektion som heter "Grannsamverkan" http://villavagen.se/grannsamverkan/grannsamverkan-847183

Årsstämmoprotokoll tom 2021


SCHAKTKARTAN

Villavägen v2 Senaste med Etableringsyta och rätt plats på Skåp

Välkomstpaket

För er som är nya här på villavägen och för er som vill få en snabb uppdatering av hur det fungerar i föreningen med regler och annat, så har styrelsen uppdaterat föreningens Välkomstpaket.

För att kunna öppna vissa filer på hemsidan behöver du Adobe Reader, klicka här för att ladda ner programmet.