Nyheter !!

2023-03-17
Nu har ni fått kallelse till Årsstämman i era brevlådor!


Kallelse till årsstämman!Välkomna till årsstämman som kommer att äga rum den 31 mars-2023 i församlingshemmet. Invid Västerhaninge kyrka.

Adress: Kyrkvägen 7


Stämman börjar kl 19:00.

Ett sista datum för Motioner är den 20 mars-2023 och ska mailas till info@villavägen.se eller lämnas i brevlådan på Villavägen 320 (hos ordförande).


Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro , Jonathon och SusanneDagordning Årsstämma Villavägenssamfällighet 2023-03-31


1. Mötets öppnande

2. Val av:
Mötesordförande
Sekreterare
Justerare 2 personer
3. Fastställande av röstlängd
4. Stämmans utlysande och kallelse
5. Styrelsens förvaltning och revisionsberättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.
a Utgifts- och inkomststat, arvoden
b Behandling av reviderad långtidsplan, långtidsgruppen
c Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2023
d Styrelsens förslag till budget och övriga ekonomiska beslut för 2023
8. Val av föreningens ordförande
9. Val av: övriga styrelseledamöter
10. Val av Revisorer
11. Val av Valberedning
12. Val av Närmiljökommitté
13. Behandling av förslag från styrelsen och motion
14. Övriga ärenden som väckts vid stämman
15. Mötets avslutandeNu har ni fått kallelse till Extrastämman i era brevlådor


Nedan följer Kallelsen och Dagordningen till extrastämma Villavägens samfällighet

Kallelse till extrastämma Villavägens samfällighet

Välkomna till extrastämma som kommer att äga rum lördagen den 25 februari 2023 på Gård 3. Observera detta är ett kort möte och det sker utomhus.
Plats: Gård 3
Stämman börjar: 12.00
Ämne: Anläggningsbeslut
Efter årsstämman 2022 framkom det att nuvarande Anläggningsbeslut är mycket föråldrat och saknar viktigt innehåll för att uppfylla de juridiska krav som finns för Anläggningsbeslut enligt Lantmäteriet. Därför behöver nuvarande Anläggningsbeslut uppdateras. För att vi ska kunna starta installation av Laddstolpar vilket beslutades för två stämmor sedan måste Anläggningsbeslutet omformuleras.
Vi ses på Gård 3
Styrelsen
Björn, Stefan, Barbro, Jonathon och Susanne

Dagordning Extrastämma Villavägenssamfällighet 2023
1. Mötets öppnande.
2. Val av:             
                Mötesordförande.
                Protokollsekreterare.
                2st protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Stämmans utlysande och kallelse.
5. Beslut om uppdatering av Anläggningsbeslut.
6. Mötets avslutande.Måsar med mera

Nu börjar ljuset så smått återvända och med detta kommer våra fåglar tillbaka…

Styrelsen har fått en förfrågan från en av våra boende i Villavägens samfällighet huruvida styrelsen skulle kunna tillgodose att olika skydd mot måsar skulle sättas upp på strategiska platser i området.

Styrelsen har kunskap om detta problem sedan länge och vill på detta sätt svara alla boende i samfälligheten om det skulle vara flerboende undrar över detta. Detta är inget nytt problem.

Det handlar om att måsar slår läger på våra tak, sätter bon, lägger ägg för att nya små måsar ska flyga vidare. Detta sker på våra tak som är en del av den fastighet som vi som boende äger. Vi fastighetsägare får ombesörja bot mot detta precis på samma sätt som när det gäller sätta upp skydd för snöras.

Styrelsen kan dock rekommendera att boende i de delar som blir mest utsatta går samman och finner på olika lösningar på detta problem. Vi vet att detta redan sker och för att dela med oss av vår kunskap så handlar det om att sätta upp olika skrämselattiraljer, här kan Anticimex ge bra och goda råd https://www.anticimex.se/masar. Inom vissa delar i vårt område rensar man taken tillsammans från byggda fågelbon och annat som kan locka till boende för måsarna. De finns även de som med hjälp av drönare scannar av aktuella delar av områden för att kontrollera status för just den specifika längan. Detta för att kunna se var som det behövs att sätta upp skydd.


Mvh Styrelsen 2023-01-23

Vi på Villavägen har delats ut i era brevlådor idag.

Vi på Villavägen  December 2022 


Nu lackar det mot Jul …

Innan vi önskar God Jul så gör vi en liten återblick på hösten

Höstens städdag

Vilken härlig städdag vi hade med så många hushåll som var ute och drog sina strån till stacken. Under dagen gick styrelsen runt till alla lekplatser för att fånga upp och dokumentera vad som behöver åtgärdas. Det handlade om att ta bort gamla uttjänta lekredskap, träd och rötter som ska tas bort samt komplettering av belysning. En ny lekplatsgrupp skapades med representation från varje lekplatsområde. Denna grupp kommer under våren 2023 att sätta igång sitt arbete med att förnya lekplatsernas utseende.

Tack till alla som deltog under dagen och bidrog till den trevliga stämning som genomsyrade vårt område.

Extra stämma under 2023

Extra stämma kommer att utlysas då vi behöver komplettera vårat befintliga anläggningsbeslut. Detta kommer att presenteras och fattas beslut kring på extra stämman. Detta kommer att gå av stapeln under början av året så håll ögonen öppna för att en kallelse.

 

Parkering

Viktigt att ni säkerställer att ni har rätt parkeringstillstånd. På hemsidan finns instruktioner om hur ni ska göra

Saxat från Hemsidan:

”För att kunna aktivera digitalt parkeringstillstånd så behöver ni installera appen "Parkster". Sedan behöver man maila till Info@villavagen.se och uppge mailadress som man registrerade med appen, även boendeadress och hur många tillstånd man behöver (max 5). Om man använder detta så behöver ni inte ha de fysiska tillstånden i fordonen. Då man lägger in dessa i appen.

Era vanliga tillstånd kan användas som vanligt vid behov. Har ni funderingar kring detta eller behöver fler fysiska parkeringstillstånd (en mindre kostnad tillkommer för dessa) mejlar ni Info@villavagen.se

 

Trädfällning/Beskäring

Trädfällning/Beskäring kommer att påbörjas  på området denna vecka. De fällda träden kommer att ligga kvar under någon månad så ni som behöver virke är välkomna att komma och hämta. Observera att träden inte kommer att sågas/huggas upp till vedklampar, detta får ni själva ombesörja.

 

Varma gratulationer

Styrelsen vill uppmärksamma och lyckönska Mary Nordin som i dagarna fyller 100 år.

 

Jul/Nyår

 

  • Var varsam med levande ljus och de risker som de för med sig. Advent är en bra tid att kolla brandvarnarna!

  • Vid Nyårsfirandet - Tänk på djuren! Undvik helst smällare om du kan. Om du trots allt vill använda smällare och raketer så får det enligt Haninge kommun endast ske på avsedda platser och under vissa klockslag. Läs mer på http://www.haninge.se

 

  • Ska du resa bort? Låt inte ditt hus se övergivet ut. Använd timers på belysningen, be om möjligt någon skotta snön mot ingången och be gärna din granne hålla ett extra öga på ditt hus så att inga tjuvar lockas dit. Du kan även ta kontakt med grannsamverkan.

 

 

Styrelsen önskar en god jul och gott nytt år!!!

 

      Björn, Jonathon, Barbro, Stefan och Susanne

2022-12-20 


 
Uppdatering om digitala parkeringstillstånd 

Finns nu en instruktion hur man gör med digitala parkeringstillstånd under "Parkeringsregler"

Mvh Styrelsen 20221108

Ny rabatt med Timmerstockar.

Så här fint vart det med den nya rabatten som finns vid Gård 4.(närmast boende vv 258.) Tanken är att detta ska bli en rödtråd i området genom att vi ordnar med flera timrade rabatter i området.

Mvh Styrelsen 20220906.

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan är flyttad till en egen sektion som heter "Grannsamverkan" http://villavagen.se/grannsamverkan/grannsamverkan-847183

Årstämmoprotokoll 


SCHAKTKARTAN

Villavägen v2 Senaste med Etableringsyta och rätt plats på Skåp

Välkomstpaket

För er som är nya här på villavägen och för er som vill få en snabb uppdatering av hur det fungerar i föreningen med regler och annat, så har styrelsen uppdaterat föreningens Välkomstpaket.

För att kunna öppna vissa filer på hemsidan behöver du Adobe Reader, klicka här för att ladda ner programmet.