OMBYGGNAD AV GARAGE

2019 Augusti

Alla garagetak och hängrännor är nu utbytta!
Finjustering av hängrännorna pågår.