Närmiljöombud på
Trivselområde 5,
Villavägen 246-290
Dagerlig/Unell Villavägen 260