Närmiljöombud på
Trivselområde 3,
Villavägen 134-198
Mitrasinovic Villavägen 170