vårens städdag 27 april

Glöm inte bort att lägga in detta datum i er kalender. Mer information om städdagen kommer inom kort.