Uppdatering om grävning och återställning 

Nu när allt färdiggrävt på området så nu fokuserar Entreprenörer på att förbereda för asfaltering och annan återställning.
Prognos att detta ska vara klart senast nästa vecka.

Mvh Styrelsen 20220928