Tack för fint körsbärsträd!

TACK Peter Ahlund som skänkt oss ett Japanskt körsbärsträd som står i hörnet mellan
Peters hus och garage 135.