Råttgift var inte orsaken

Misstänkt råttgift var leukumi. En hund i området har drabbats av leukumi. Det var inte råttgift som man först trodde och gick ut med.
Vi valde att inte lägga ut det på hemsidan då vi inte upplevde att vi hade alla fakta.