Information om Städdagen den 28 oktober!!

Nu är hösten här på Villavägen, det stormar, regnar och ibland värmer solen riktigt gott.  Efter senaste höststormen föll ett träd och blockerade infarten till en del av vår samfällighet. Med snabbt agerande lyckades vi få bort trädet så att vägen inte längre blockerades. Det visade sig att trädet var så skadat att det knäcktes helt vid roten och gick rätt av. Åter igen ser vi vikten av att vi ser över våra träd och i tid tar bort de träd som är skadade. Som tur var, blev inget skadat vare sig människor, hus eller fordon. Styrelsen kommer att fortsätta att se över våra träd med professionell hjälp så att vi kan ligga steget före. Detta kommer att ske under vecka 43 och 44.

 

Vi ser vackra höstfärger på våra träd och löven börjar så smått att falla. Nytt för i år blir att vi inte ska samla in löv som fallet på Samfällighetens gemensamma gräsmattor, dessa kommer styrelsen se till att de klipps ner så att gräsmattorna kan ta näring av löven. Vi krattar på gångvägar, i buskar och på andra ställen där löven samlar sig.

 

Vi träffas som vanligt på respektive gård kl 10.00 för att gemensamt starta upp arbetet.

 

·     Alla närvarande skriver upp sig på deltagarlistan (här finns möjlighet att uppdatera sina kontaktuppgifter vid behov)

·     Har du synpunkter och förslag på hur er gård skulle kunna rustas upp kan du lämna dessa till din gårdsgrupps representant eller ditt närmiljöombud.

·     Vill du vara med och bidra, hjälpa till t ex fixa lite på gården med att reparera något som är trasigt eller måla lite lekredskap, plantera lite blommor, buskar eller något annat som gör gården och närmiljön trevligare så hör av dig till någon av representanterna för just din gård. Vi har exempel på så trevliga initiativ som redan tagits för vår närmiljö i vår samfällighet.

·     Följande praktiskt ska göras

o   Ta bort slitna och farliga lekredskap

o   Snygga upp på gården

o   Rensa löv, kvistar och skräp

o   Klipp häckar och buskage så att de inte växer ut över gator, trottoarer och gångvägar. För dig som av fysiska skäl inte har förmåga att göra detta och dina grannar inte har möjlighet att hjälpa till, hör av dig till styrelsen för samordning av hjälpinsats.

o   Sopa garage, smörj garageportar och lås samt ta bort ogräs under garageporten

 

Som vanligt så är det endast trädgårdsavfall som ska slängas i containern.

För er som tyvärr inte kan vara med på städdagen så får ni kontakta ert närmiljöombud och meddela var ni kan städa eller om det finns en annan uppgift ni kan vara behjälplig med vid ett annat tillfälle.

Klockan 12.00 serveras korv med bröd samt varm och kall dryck som närmiljöombudet fixat. Nedan hittar du en förteckning över närmiljöombud och gårdsgruppsrepresentanter.

 

Vi hoppas på en härlig höstdag tillsammans.        

 Höstliga hälsningar från styrelsen!

      Björn, Stefan, Barbro, Jonathon, Anna och Susanne

 

Närmiljöombud


Närmiljöombud
Gård 1: Fam Myle     Vv 58
Gård 2: Fam Amin – Rauf   Vv 96
Gård 3: Fam Selten     Vv 176
Gård 4: Fam Krecinic   Vv 244
Gård:5 Fam Ungerson   Vv 264
Gård 6: Fam Edberg   Vv 318

Önskar du komma i kontakt med ansvarig i styrelsen för Närmijöombuden så kontakta Barbro Feldt Vv 296 eller maila info@villavagen.se

Gårdsgruppen
Gård 1: Sofia Klasenius     Vv 38
Gård 2: Sten Viper       Vv 116
Gård 3: Chatrine Persson     Vv 140
Gård 4: Lovisa Sjögren     Vv 276
Gård:5 Inger Jarborg     Vv 264
Gård 6: Hanna Johansson     Vv 348

Önskar du komma i kontakt med ansvarig i styrelsen för Gårdsgruppen så kontakta Susanne Moberg-Johansson Vv 126 eller maila info@villavagen.se