Aktuella trädfällningar (och rotbeskärningar)

Under vecka 48 kommer träd att fällas pga av rotinträngningar vv 8-20 samt vv 24-36.
Rotbeskärning, spolning samt filmning av vattenledningar kommer också att göras under samma vecka
Om filmning av avlopp visar rotinträngningar, i avloppsledningen, så måste detta skyndsamt åtgärdas.

Styrelsen/ordförande